ORKESTBAND

Waar zou je - als zanger of zangeres - zijn zonder orkest? Componist Jeroen Sleyfer heeft daarom een mooi bandje voor je samengesteld. Als je klikt op de button hierboven (die rode knop met orkest) dan download jij op jouw computer (of telefoon) de orkestband van het lied SPIJT. Als je dat nou afdraait met oortjes in en je neemt jezelf op met je telefoon dan horen wij ALLEEN je stem. Zetten wij dat orkest er later wel weer bij? Duidelijk? Ja, toch?